Βιογραφία

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Γκίλλας αποφοίτησε πρώτος (9.40/10) από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με ειδίκευση στις ποσοτικές μεθόδους στα Οικονομικά. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Πειραιώς, ενώ έλαβε διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης στην Ποσοτική Οικονομική από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Πατρών. Παράλληλα φοιτά στο τμήμα  Πληροφορικής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα στον ακαδημαϊκό χώρο, ως σύμβουλος χρηματοοικονομικής στον ιδιωτικό τομέα και προσέφερε ακαδημαϊκές υπηρεσίες διδασκαλίας στον τομέα της Οικονομετρίας, των Οικονομικών, των Μαθηματικών και της Στατιστικής. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια, ακαδημαϊκά σεμινάρια και θερινά σχολεία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Θεωρία Ακραίων Τιμών, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Αναλογιστική Ανάλυση Γενικής Ασφάλισης, Οικονομική Ανάλυση, Ποσοτική Χρηματοδότηση, Διαχείριση Κινδύνων, Ανάλυση Χρονικών Σειρών.

Στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με την ερασιτεχνική παρατηρησιακή αστρονομία και έχει συμμετάσχει ενεργά σε διάφορες δραστηριότητες. Για ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα πατήστε εδώ.