Βιογραφία

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Γκίλλας αποφοίτησε πρώτος (9.40/10) από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με ειδίκευση στις ποσοτικές μεθόδους στα Οικονομικά. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Πειραιώς, ενώ έλαβε διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης στην Χρηματοοικονομική Οικονομετρία από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Πατρών. Παράλληλα φοιτά στο τμήμα  Πληροφορικής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα στον ακαδημαϊκό χώρο, ως σύμβουλος χρηματοοικονομικής στον ιδιωτικό τομέα και προσφέρερε ακαδημαϊκές υπηρεσίες διδασκαλίας στον τομέα της Οικονομετρίας, των Οικονομικών, των Μαθηματικών και της Στατιστικής. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια, ακαδημαϊκά σεμινάρια και θερινά σχολεία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Θεωρία Ακραίων Τιμών, Χρηματοικονομική Οικονομετρία, Αναλογιστική Ανάλυση Γενικής Ασφάλισης, Ποσοτική Χρηματοδότηση, Διαχείριση Κινδύνων, Ανάλυση Χρονικών Σειρών.

Στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με την ερασιτεχνική παρατηριασιακή αστρονομία και έχει συμμετάσχει ενεργά σε διάφορες δραστηριότητες. Για ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα πατήστε εδώ.